REGULAMIN Domku Chata pod Śnieżką

Drodzy Goście Chaty pod Śnieżką,

Chata pod Śnieżką, zbudowana jest z grubych BALI świerkowych, wykonana przez górali z Zakopanego, według starych sprawdzonych sposobów rzemieślniczych. Oddajemy w Państwa ręce Chatę zadedykowaną ludziom, którzy cenią spokój i harmonię.

Chata pod Śnieżką to “dom duszą”. Powstała z myślą o wszystkich, którzy cenią komfort, piękno natury, docenią nasze serce włożone w budowę Chaty, oraz potraktują naszą Chatę jak własny Dom – z szacunkiem i troską.
Dołożymy wszelkich starań aby spędzili Państwo u nas miłe chwile.


W trosce o wasze bezpieczeństwo i porządek przedstawiamy Państwu regulamin określający warunki rezerwacji i wynajmu Domku Chata pod Śnieżką. Będziemy Państwu wdzięczni za przestrzeganie go, co sprawi ze wszyscy goście tu odpoczywający będą czuli się spokojnie i bezpiecznie. O Państwa komfortowy pobyt i spokojny wypoczynek na miejscu dba Właściciel lub przez niego uprawniona osoba.  Wszelkie uwagi i usterki prosimy zgłaszać na bieżąco pod numer telefonu: 516 49 49 29

Rezerwacja, zaliczka, opłaty

 • Minimalny okres wynajmu Domku to trzy dni.
 • Potwierdzenie rezerwacji ze strony Klienta – Gościa(Najemcę) jest jednoznaczne ze złożeniem oferty zawarcia umowy wynajmu Domku.
 • Potwierdzenie rezerwacji z naszej strony  –  Właściciela oznacza przyjęcie oferty i skutkuje zawarciem umowy wynajmu Domku.
 • W momencie wynajmu Domku Chata pod Śnieżką każdy Gość akceptuje i wyraża zgodę na warunki zawarte w Regulaminie wynajmu.
 • W ciągu 3 dni od dnia potwierdzenia rezerwacji, należy dokonać wpłaty na konto Właściciela Domku. Właściciel pobiera 30% zadatku całkowitego kosztu pobytu w Domku. Wpłata zadatku jest jednoznaczna z akceptacją naszego regulaminu.
 • W przypadku rezygnacji z pobytu objętego rezerwacją zadatek podlega zwrotowi, jeśli rezygnacja nastąpi min. 45 dni przed planowym przyjazdem. Powyższe nie dotyczy Majówki, Bożego Narodzenia, Wielkanocy, Bożego Ciała, Sylwestra – zadatki za te okresy nie podlegają zwrotowi.
 • Pozostałą należność za pobyt Najemca wpłaca w dniu przyjazdu. Do ceny wliczana jest kaucja gwarancyjna w wysokości 800,00 PLN na poczet ewentualnych strat związanych z uszkodzeniami.
 • Dokonując rezerwacji Najemca wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych wyłącznie w celu realizacji rezerwacji. Najemcy przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich aktualizacji.
 • Ceny wynajmu Domku Chata pod Śnieżką podane są na stronie internetowej.
 • Podane ceny, są cenami wynajmu na dobę w danym okresie ( 4 osoby ).
 • Zastrzega się prawo zmiany cennika ( nie dotyczy dokonanych rezerwacji ).
 • Cena usług świadczonych przez Właściciela nie obejmuje ubezpieczenia. Właściciel nie odpowiada za doznane urazy, szkody, zniszczenie majątku, szkody sporządzone na zdrowiu i majątku osoby trzeciej, kradzieże bagaży w czasie pobytu.
 • Informacje o zmianie lub rezygnacji z rezerwacji należy kierować do nas za pośrednictwem poczty e-mail, lub telefonicznie.
 • W przypadku braku możliwości dotarcia na umówioną wcześniej godzinę, Najemca zobowiązany jest do powiadomienia telefonicznego Właściciela. W razie braku kontaktu z Najemcą, Właściciel zastrzega sobie prawo do anulowania rezerwacji.
 • W przypadku skrócenia pobytu pobrana opłata jest bezzwrotna.
 • Wynajem Domku obejmuje liczbę osób jaką wcześniej ustalono z Właścicielem.
 • Goście zobowiązani są do okazania dokumentu tożsamości w celu zameldowania.
 • Goście nie mają prawa przekazywać zwalnianego przez siebie Domku innym osobom, nawet jeśli nie upłynął okres za który uiścili należną opłatę.
 • Ze względu na bezpieczeństwo i komfort przebywających u nas Gości w Domku obowiązuje całkowity zakaz palenia. Kara za nieprzestrzeganie zakazu wynosi 500,00 PLN.
 • Po użytkowaniu Grilla Goście zobowiązani są do jego uprzątnięcia lub zostaną obciążeni dodatkowym kosztem 100,00 PLN.
 • Po użytkowaniu Kominka Goście zobowiązani są do jego uprzątnięcia lub zostaną obciążeni dodatkowym kosztem 100,00 PLN.
 • Menu w rządzeniach TV jest zablokowane. Po próbie uruchomienia tych urządzeń i zmiany ustawień wzywany będzie technik informatyk. Za jego wezwanie Goście zostaną obciążeni kosztem 500,00 PLN.
 • NIE ZEZWALA SIĘ na podłączanie urządzeń DVD, PS4, SWITCH itp.
 • Goście ponoszą całkowita odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia lub urządzeń technicznych powstałe z ich winy lub nieuwagi. W przypadku uszkodzeń lub zniszczeń powstałych z winy lub nieuwagi Gości, zostaną obciążeni kosztem naprawy powstałych uszkodzeń.
 • Z reguły nie pobieramy dodatkowej opłaty za końcowe sprzątanie. W przypadku pozostawienia rażącego nieładu, Goście będą proszeni o jego uprzątnięcie lub zostaną obciążeni dodatkowym kosztem.
 • Właściciel lub osoba przez niego upoważniona ma prawo usunąć Gości przed zakończeniem terminu pobytu w przypadku naruszenia przez gości zasad współżycia społecznego i bezpieczeństwa, a także gdy Goście naruszają porządek i spokój. W tym przypadku nie następuje zwrot pieniędzy za najem.

Użytkowanie domku i terenu posesji

 • Doba w Chacie zaczyna się o godzinie 16:00 w dniu przyjazdu, a kończy o godz. 10:00 w dniu wyjazdu.
 • Wydanie kluczy następuje po uiszczeniu pełnej należności za wynajem.
 • Na terenie posesji obowiązuje cisza nocna w godzinach 22:00-7:00.
 • Osoby niezameldowane nie mogą przebywać w Domku i terenie posesji w godz. 22:00-7:00.
 • Teren obiektu jest monitorowany. Monitoring nie obejmuje wnętrza budynku.
 • Właściciel nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraty pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności albo przedmiotów mających wartość naukową, artystyczną lub innych rzeczy Gości.
 • Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gości.
 • Właściciel oddaje do użytku plac zabaw dla dzieci, jednak nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo i zdrowie korzystających z niego dzieci.
 • Wszelkie usterki, zniszczenia prosimy zgłaszać Właścicielowi Domku.
 • NIE ZEZWALA się zapraszania osób 3-ich na posesję Domku, bez wcześniejszego poinformowania Właściciela lub Osoby przez niego upoważnionej.
 • NIE ZEZWALA się zapraszania osób 3-ich do Domku, bez zgody Właściciela lub Osoby przez niego upoważnionej.
 • NIE ZEZWALA się spożywania Alkoholu przez osoby 3-cie na posesji Domku. Za wszelkie szkody spowodowane przez osoby 3-cie zostaną obciążeni Goście. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za osoby 3-cie przebywające na terenie posesji lub w Domku.
 • NIE ZEZWALA się wynoszenia mebli z Domku na Taras, Działkę, czy inne miejsca na posesji.
 • NIE ZEZWALA się wjazdu pojazdom osób 3-ich na posesję Domku. Za szkody z tym związane zostaną obciążeni Goście.
 • NIE ZEZWALA się siadania na Balustradach Tarasu, nie są one do tego przeznaczone. Za szkody z tym związane zostaną obciążeni Goście. Za wypadki z tym związane Właściciel nie ponosi odpowiedzialności.
 • NIE ZEZWALA się osobom niepełnoletnim spożywania Alkoholu na posesji Domku.
 • Osoby pod wpływem dużego alkoholu nie będą wpuszczone na posesję Domku. Właściciel lub Osoba przez niego upoważniona ma prawo wypowiedzenia umowy wynajmu lub/i wezwania policji do nietrzeźwych Gości. Kosztem wezwania Policji zostaną obciążeni Goście
 • Osoby niepełnoletnie nie mogą same zostawać w Domku, za ich bezpieczeństwo Właściciel nie ponosi odpowiedzialności.

Grill

 • Gospodarz lub osoba przez niego upoważniona poinformują Gości o obsłudze Grilla.
 • Nasz Grill, jest Grillo-Wedzarnią i NIE ZEZWALA się w nim palenia drzewem lub innymi materiałami.  Do palenia w Grillu używa się wyłącznie brykietu lub węgla drzewnego.
 • Za zakup brykietu lub węgla drzewnego do palenia w Grillu odpowiedzialni są Goście.
 • NIE ZEZWALA się palenia drzewem kominkowym w Grillu.
 • NIE ZEZWALA się osobą niepełnoletnim obsługę Grilla.

Kominek

 • Gospodarz lub osoba przez niego upoważniona poinformują Gości o obsłudze Kominka.
 • NIE ZEZWALA się palenia w kominku innych rzeczy oprócz drzewa kominkowego.
 • Drzewo do palenia w Kominku znajduje się w małej drewutni koło Domku, i jest dostępne dla Gości. Za drzewo nie pobieramy dodatkowej opłaty. Za przyniesienie i porąbanie drzewa do Kominka odpowiedzialni są Goście.
 • NIE ZEZWALA się osobą niepełnoletnim palenie w Kominku. Za wypadki przy korzystaniu z Kominka np.: poparzenie przez szybę, Właściciel nie ponosi odpowiedzialności.
 • Goście są zobowiązani do NIE zostawianie ognia w kominku na czas wyjścia z domku oraz na noc.

Urządzenia elektryczne

 • Goście są zobowiązani do wyłączania urządzeń elektrycznych: toster, zmywarka, tv, płyta indukcyjna przed wyjściem z domku.
 • Goście nie mają dostępu do zmiany ustawień urządzeń elektrycznych. Ich sterowanie odbywa się przez internet i tylko Właściciel ma do nich dostęp ( ogrzewanie podłogowe, grzejniki w sypialniach na poddaszu, woda ).

Śmieci

 • Goście są zobowiązani do segregacji śmieci.

Złamanie zasad regulaminu

 • Właściciel ma prawo odmówić przyjęcia Najemcy, który podczas poprzedniego pobytu naruszył regulamin.
 • Właściciel lub osoba przez niego upoważniona ma prawo za nie przestrzeganie zasad Regulaminu przez Najemcę, wypowiedzenia umowy najmu bez zwrotu kosztów pobytu.
 • Właściciel lub osoba przez niego upoważniona ma prawo za powtórne naruszenie zasad Regulaminu przez Najemcę, wypowiedzenia umowy najmu bez zwrotu kosztów pobytu.

Uwagi końcowe

 • Ewentualne przedmioty użytku osobistego pozostawione  w Domku Chata pod Śnieżką przez naszych Gości zostaną odesłane na wskazany przez nich adres na ich koszt.
 • Prawem właściwym dla sporów pomiędzy Właścicielem, a Najemcą jest prawo Polskie. Ewentualne spory rozstrzygane będą polubownie, a w przypadku braku porozumienia rozstrzygać będzie sąd właściwy dla siedziby Właściciela.
 • W sprawach nieregulowanych w niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednio Kodeks Cywilny oraz Ustawy o usługach turystycznych.

Życzę Państwu dobrego I przyjemnego wypoczynku

Właściciel:  Schwed Jaroslaw z Rodziną