REGULAMIN Domku Chata pod Śnieżką

Drodzy Goście Chaty pod Śnieżką,

W trosce o wasze bezpieczeństwo i porządek przedstawiamy Państwu regulamin określający warunki rezerwacji i wynajmu Domku Chata pod Śnieżką. Będziemy Państwu wdzięczni za przestrzeganie go, co sprawi ze wszyscy goście tu odpoczywający będą czuli się spokojnie i bezpiecznie. O Państwa komfortowy pobyt i spokojny wypoczynek na miejscu dba Właściciel lub przez niego uprawniona osoba.  Wszelkie uwagi i usterki prosimy zgłaszać na bieżąco pod numer telefonu : 516 49 49 29

Rezerwacja i Zaliczka

 • Minimalny okres wynajmu Domku to trzy Dni
 • Potwierdzenie rezerwacji ze strony Klienta – Gościa jest jednoznaczne ze złożeniem oferty zawarcia Umowy wynajmu Domku.
 •  Potwierdzenie rezerwacji z naszej strony oznacza przyjęcie oferty I skutkuje zawarciem umowy wynajmu Domku.
 • W ciągu 3 Dni od Dnia potwierdzenia rezerwacji, należy dokonać wpłaty na Konto Właściciela . Właściciel pobiera 30% zaliczki całkowitego kosztu pobytu w Domku. Wplata zaliczki jest jednoznaczna z akceptacja naszego regulaminu. Zwrot zaliczki jest możliwy, gdy termin przyjazdu jest dłuższy niż 30 Dni.
 • Dokonując rezerwacji Wynajmujący wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych wyłącznie w celu realizacji rezerwacji. Rezerwującemu przysługuje prawo względu do swoich danych osobowych I ich aktualizacji.
 • Pozostała należność za pobyt Wynajmujący wpłaca w Dniu przyjazdu. Do ceny wliczana jest zaliczka 500,00 PLN. Zapłacona wcześniej. Kaucja zostanie zwrócona w trybie uzgodnionym indywidualnie z gośćmi ( gotówka lub przelew )
 • Wydanie kluczy następuje po uiszczeniu pełnej należności za wynajem.
 • Ceny wynajmu Domku Chata pod Śnieżką podane san a stronie internetowej.
 • Cena podana, jest cena wynajmu na dobę w danym okresie ( 4 Osoby ).
 • Cena usług świadczonych przez Właściciela nie obejmuje ubezpieczenia . Za doznane urazy szkody zniszczenie majątku, szkody sporządzone na zdrowiu I majątku osoby trzeciej, rowie kradzież bagaży w czasie pobytu.
 • W przypadku zmiany terminu rezerwacji przez Wynajmującego lub całkowitej rezygnacji z pobytu z przyczyn  niezależnych od Właściciela zaliczka nie podlega zwrotowi.
 • W przypadku braku możliwości dotarcia na umówiona  wcześniej godzinne, Najemca zobowiązany jest do  powiadomienia telefonicznego właściciela.  W razie braku kontaktu z Najemca , Wynajmujący zastrzega sobie prawo do anulowania rezerwacji.
 • Informacje o zmianie lub rezygnacji rezerwacji należy  kierować do nas za pośrednictwem poczty e-mail, lub telefonicznie.
 • Wynajem Domku obejmuje zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami liczbę osób jaka ustalono z właścicielem.
 • W przypadku skrócenia pobytu pobrana oplata jest bezzwrotna.
 • Z reguły nie pobieramy dodatkowej opłaty za końcowe sprzątanie.  W przypadku pozostawienia rażącego nieładu, Goście będą proszeni o jego uprzątniecie lub zostaną obciążeni dodatkowym kosztem.
 • Goście ponoszą całkowita odpowiedzialność materialna za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia lub urządzeń technicznych powstałe z ich winy lub winy odpowiedzialnych ich osób.
 • Na terenie posesji obowiązuje cisza nocna w godzinach 22:00-7:00  .
 • Osoby niezameldowane nie mogą przebywać w Domku I terenie posesji w godz. 22:00-7:00  .
 • Właściciel nie ponosi odpowiedzialności z tytułu  utraty pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności albo przedmiotów mających  wartość naukowa, artystyczna lub innych rzeczy gości.
 • Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do gości.
 • Teren obiektu jest monitorowany. Monitoring nie obejmuje wnętrza budynku.
 • Goście zobowiązani  są do okazania dokumentu tożsamości w celu zameldowania.
 • Goście nie maja prawa przekazywać  zwalnianego przez siebie Domku innym osobom, nawet jeśli nie upłynął okres za który uiścili należna opłatę.
 • Właściciel lub osoba przez niego upoważniona ma prawo usunąć gości przed zakończeniem terminu pobytu w przypadku naruszenia przez gości zasad współżycia społecznego I bezpieczeństwa a także gdy goście naruszają porządek I spokój. W tym przypadku nie następuje zwrot pieniędzy za najem.
 • Właściciel oddaje do użytku plac zabaw dla dzieci, jednak nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo I zdrowie korzystających z niego dzieci.
 • Prosiły o segregacje śmieci.
 • W momencie wynajmu Domku Chata pod Śnieżka każdy gość akceptuje I wyraża zgodę na warunki zawarte w regulaminie wynajmu Domku całorocznego.

UWAGI KOŃCOWE:

 • Ewentualne przedmioty użytku osobistego pozostawione  w Domku Chata pod Śnieżką przez naszych Gości zostaną odesłane na wskazami przez nich adres na ich koszt.
 • Wszelkie usterki, zniszczenia prosimy zgłaszać właścicielowi Domku.
 • Wynajmujący ma prawo odmówić przyjęcia Najemcy, który podczas poprzedniego pobytu naruszył regulamin.
 • Prawem właściwym dla sporów pomiędzy właścicielem a osoba wynajmująca jest prawo Polskie. Ewentualne spory rozstrzygane będą polubownie, a w przypadku braku porozumienia rozstrzygać będzie sad właściwy dla siedziby właściciela.
 • W sprawach nieregulowanych w niniejszym Regulaminem zastosowanie maja odpowiednio Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy o usługach turystycznych.
 • Ze względu na bezpieczeństwo i komfort przebywających u nas Gości w Chacie obowiązuje całkowity zakaz palenia. Kara za nieprzestrzeganie  zakazu wynosi  500,00 PLN.

Życzę Państwu dobrego I przyjemnego wypoczynku

Właściciel:  Schwed Jaroslaw z Rodziną